Inspektor Ochrony Danych 
mgr Monika Pietrzak
ul. Sejmowa 5 A,  59-220 Legnica
e-mail: IOD@pwsz.legnica.edu.pl