Kierownik
Centrum Kształcenia Ustawicznego
mgr Aneta Liczko
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica pok. 12 bud. D
tel. 76/ 723-23-61, e-mail: liczkoa@pwsz.legnica.edu.pl

 

mgr Wiesława Górska
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica pok. 14  bud. D
tel. 76/ 723-23-62
e-mail: gorskaw@pwsz.legnica.edu.pl
podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl
kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl

 

Tomasz Chochołek
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica pok. 14  bud. D
tel. 76/723-23-60
email:chocholekt@pwsz.legnica.edu.pl

 

Biuro Karier
mgr Ewa Karlińska
ul. Sejmowa 5A, bud. D pok. 26, 59-220 Legnica
tel. 76/  723-22-52,  fax  76/  723-29-00
e-mail: karlinskae@pwsz.legnica.edu.plt
e-mail: bk@pwsz.legnica.edu.pl  

 

Ewa Maksymowska
ul. Sejmowa 5A, bud. D pok.26, 59-220 Legnica
tel. 76/723-23-49
email:maksymowskae@pwsz.legnica.edu.pl