Dyrektor Biblioteki
mgr inż. Agnieszka Koza
ul. Sejmowa 5 C,  59-220 Legnica
tel. 76/723-23-71, fax 76/723-23-78
e-mail: agnieszka.koza@collegiumwitelona.pl

 

Wypożyczalnia
Aneta Kulisz 
tel. 76/723-23-76
e-mail: aneta.kulisz@collegiumwitelona.pl

 

Czytelnia Naukowa Nr 1
Beata Huszczo
tel. 76/723-23-74
e-mail: beata.huszczo@collegiumwitelona.pl

 

Czytelnia Naukowa Nr 2
Iwona Berezowska
tel. 76/723-23-69
e-mail: iwona.berezowska@collegiumwitelona.pl

 

Czytelnia Naukowa nr 3
Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej
Tomasz Kapral
tel. 76/723-21-27
e-mail: tomasz.kapral@collegiumwitelona.pl

 

Czytelnia Czasopism
Beata Huszczo
tel. 76/723-23-73
e-mail: beata.huszczo@collegiumwitelona.pl

 

Dział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów
Jarosław Salastowicz
tel. 76/723-23-75, fax 76/723-23-78
e-mail: jaroslaw.salastowicz@collegiumwitelona.pl

 

Archiwum
Anna Modzelewska
tel. 76/723-23-77
e-mail: anna.modzalewska@collegiumwitelona.pl
Magdalena Rudnicka
tel. 76/723-23-79
e-mail: magdalena.rudnicka@collegiumwitelona.pl