kierownik Działu Badań, Projektów i Współpracy z Zagranicą
 
Marta Żołnierewicz 
tel. 76/ 723-23-48,  fax  76/ 723-29-00 
e-mail: marta.zolnierewicz@collegiumwitelona.pl
ul Sejmowa 5A budynek C pokój 217 
59-220 Legnica 
  
W ramach Działu funkcjonują: 
  
Sekcja ds. Badań i Projektów 
  
Marta Kiełb 
tel. 76/ 723-23-49, fax 76/ 723-29-00 
 e-mail: marta.kielb@collegiumwitelona.pl
  
Anna Bernat 
tel. 76/723-23-56,  fax 76/ 723-29-00 
e-mail: anna.bernat@collegiumwitelona.pl
  
Damian Pichowicz 
tel. 76/723 -23-38, fax 76/ 723-29-00 
e-mail: damian.pichowicz@collegiumwitelona.pl
  
  
  
ul Sejmowa 5A budynek C pokój 218 
59-220 Legnica 
  
  
Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą 
  
Małgorzata Witkowska 
tel. 76/ 723-23-47,  fax 76/ 723-29-00 
e-mail: malgorzata.witkowska@collegiumwitelona.pl
  
Emilia Strynkowska 
tel. 76/ 723-23-46, fax 76/ 723-29-00 
e-mail: emilia.strynkowska@collegiumwitelona.pl
  
ul. Sejmowa 5A,  budynek C, pokój 216 
 59-220 Legnica