kierownik Działu Badań, Projektów i Współpracy z Zagranicą
 
Marta Żołnierewicz 
tel. 76/ 723-23-48,  fax  76/ 723-29-00 
e-mail: zolnierewiczm@pwsz.legnica.edu.pl 
ul Sejmowa 5A budynek C pokój 217 
59-220 Legnica 
  
W ramach Działu funkcjonują: 
  
Sekcja ds. Badań i Projektów 
  
Marta Kiełb 
tel. 76/ 723-23-49, fax 76/ 723-29-00 
 e-mail: kielbm@pwsz.legnicaedu.pl 
  
Anna Bernat 
tel. 76/723-23-56,  fax 76/ 723-29-00 
e-mail: bernata@pwsz.legnica.edu.pl 
  
Damian Pichowicz 
tel. 76/723 -23-38, fax 76/ 723-29-00 
e-mail: pichowiczd@pwsz.legnica.edu.pl   
  
  
  
ul Sejmowa 5A budynek C pokój 218 
59-220 Legnica 
  
  
Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą 
  
Małgorzata Witkowska 
tel. 76/ 723-23-47,  fax 76/ 723-29-00 
e-mail: witkowskam@pwsz.legnica.edu.pl 
  
Emilia Strynkowska 
tel. 76/ 723-23-46, fax 76/ 723-29-00 
e-mail: strynkowskae@pwsz.legnica.edu.pl 
  
ul. Sejmowa 5A,  budynek C, pokój 216 
 59-220 Legnica