Magazyn Materiałów Specjalnych

 

mgr Dariusz Stefaniak
ul. Sejmowa 5 A, 59-220 Legnica
tel. 76/ 723-22-51
e-mail: dariusz.stefaniak@collegiumwitelona.pl