Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
mgr Paweł Gadzicki
ul. Sejmowa 5 A, 59-220 Legnica, pok. 303
tel. 76 723 21 59
 e-mail: gadzickip@pwsz.legnica.edu.pl