Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 

mgr Dariusz Stefaniak
ul. Sejmowa 5 A,  59-220 Legnica
tel. 76/723-22-51,  fax 76/723-29-05
e-mail: dariusz.stefaniak@collegiumwitelona.pl