Kierownik
Działu Administracyjno-Technicznego
mgr inż. Józef Wąsik
ul. Sejmowa 5 A,  59-220 Legnica
tel. 76/723-22-78,  fax 76/723-29-00
e-mail: jozef.wasik@collegiumwitelona.pl
  
Z-ca Kierownika 
Działu Administracyjno-Technicznego
mgr inż. Aleksandra Pereta
tel. 76/723-22-99
email: aleksandra.pereta@collegiumwitelona.pl
 
 Biuro Podawcze  - Kancelaria
 mgr Izabela Rosa
ul. Sejmowa 5 A, 59-220 Legnica pok. 126  I piętro
tel. 76/723-22-83,  fax 76/723-29-00
e-mail: uczelnia@collegiumwitelona.pl
 
  
 Dom Studenta
 
Z-ca Kierownika 
Działu Administracyjno-Technicznego
mgr Agata Niedziela
 ul. Mickiewicza 10, 59-220 Legnica
tel. 76/72-32-400
e:mail: agata.niedzielska@collegiumwitelona.pl
Portiernia tel. 76/72-32-401

 

Regina Seredzińska
ul. Mickiewicza 10, 59-220 Legnica
tel. 76/72-32-403
e:mail: regina.seredzinska@collegiumwitelona.pl