Kierownik
  Działu Rozwoju, Promocji i Wydawnictw
 mgr Mirosław Szczypiorski
 ul. Sejmowa 5 C,  59-220 Legnica
 tel. 76/723-23-40,  fax 76/723-29-00
 e-mail: miroslaw.szczypiorski@collegiumwitelona.pl

 

p.o. Kierownika
Działu Rozwoju, Promocji i Wydawnictw 
mgr Monika Pietrzak
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica
tel. 76/ 723 -21 -56
email: monika.pietrzak@collegiumwitelona.pl