Kierownik
  Działu Promocji i Wydawnictw
 mgr Mirosław Szczypiorski
 ul. Sejmowa 5 C,  59-220 Legnica
 tel. 76/723-23-40,  fax 76/723-29-00
 e-mail: szczypiorskim@pwsz.legnica.edu.pl