Kierownik
Działu Organizacji i Spraw Osobowych
mgr Katarzyna Senko
ul. Sejmowa 5 A,  59-220 Legnica
tel. 76/723-22-20,  fax 76/723-29-00
e-mail: senkok@pwsz.legnica.edu.pl 
  
Z-ca Kierownika
Działu Organizacji i Spraw Osobowych
mgr inż. Anna Czyszczoń
ul. Sejmowa 5 A,  59-220 Legnica
tel. 76/723-22-26,  fax 76/723-29-00
e-mail: czyszczona@pwsz.legnica.edu.pl