Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
dr Monika Sobolak

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
mgr Renata Hołowiak
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
dr Monika Stanaszek


Sekretariat Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 ul. Sejmowa 5 A,  59-220 Legnica III piętro, pok.341
mgr Dorota Szuszkiewicz
 tel. 76/723-22-05,  fax 76/723-29-00 
e-mail: dorota.szuszkiewicz@collegiumwitelona.pl
Małgorzata Kula
 tel. 76/723-22-15, fax 76/723-29-00
 e-mail: malgorzata.kula@collegiumwitelona.pl