Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
dr inż. Ewa Walczak - Chajec

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
mgr Renata Hołowiak

 

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
mgr Paulina Wojtaszewska

 

Sekretariat Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 ul. Sejmowa 5 A,  59-220 Legnica III piętro, pok. 341

 

mgr Dorota Szuszkiewicz
 tel. 76/723-22-05,  fax 76/723-29-00 
e-mail: szuszkiewiczd@pwsz.legnica.edu.pl 

 

Małgorzata Kula
 tel. 76/723-22-15, fax 76/723-29-00
 e-mail: kulam@pwsz.legnica.edu.pl