Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
dr inż. Piotr Nadybski

 

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
dr Małgorzata Buchla

 

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
          mgr Grzegorz Majewicz         


Sekretariat Nauk Społecznych i Humanistycznych
ul. Sejmowa 5 A,  59-220 Legnica III piętro, pok. 334 

 

mgr Iwona Makar
tel. 76/723-22-02,fax 76/723-29-00 
e-mail: iwona.makar@collegiumwitelona.pl

 

 Ilona Maćkiewicz
tel. 76 723-21-97
e-mail: ilona.mackiewicz@collegiumwitelona.pl