Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
dr hab. inż. Marcin Liberacki

 

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
dr Małgorzata Buchla

 

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
          mgr Grzegorz Majewicz         

 

Sekretariat Nauk Społecznych i Humanistycznych
ul. Sejmowa 5 A,  59-220 Legnica III piętro, pok. 334 

 

mgr Iwona Makar
tel. 76/723-22-02,fax 76/723-29-00 
e-mail: iwona.makar@collegiumwitelona.pl

 

mgr Justyna Chajecka-Narajewska
tel. 76 723-21-97
e-mail: justyna.chajecka.narajewska@collegiumwitelona.pl