Rada Uczelni PWSZ im. Witelona w Legnicy

  • mgr Mirosław Zaguła - Przewodniczący Rady Uczelni, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy "Wspólnota Akademicka"
  • mgr inż. Krzysztof Sadowski - Prezes Zarządu INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o.
  • mgr Bogusława Potocka - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Lubinie
  • mgr Jerzy Stefaniak - Zastępca Kanclerza PWSZ im. Witelona w Legnicy
  • mgr Katarzyna Senko - Kierownik Działu Organizacji i Spraw Osobowych w PWSZ im. Witelona w Legnicy
  • dr Przemysław Siudak - nauczyciel akademicki PWSZ im. Witelona w Legnicy
  • Angelika Karasek - przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego