Rada Uczelni PWSZ im. Witelona w Legnicy

  • Mirosław Zaguła - Przewodniczący Rady Uczelni, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy "Wspólnota Akademicka"
  • Krzysztof Sadowski - Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A
  • Bogusława Potocka - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Lubinie
  • Jerzy Stefaniak - Zastępca Kanclerza PWSZ im. Witelona w Legnicy
  • Katarzyna Senko - Kierownik Działu Organizacji i Spraw Osobowych w PWSZ im. Witelona w Legnicy
  • Daniel Medyński - nauczyciel akademicki PWSZ im. Witelona w Legnicy
  • Jonatan Kołodziejczyk - przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego