Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
dr inż. Daniel Medyński
 

Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
dr Przemysław Siudak
 

Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
          mgr inż. Krzysztof Kolbusz        
 

Sekretariat Nauk Technicznych i Ekonomicznych
ul. Sejmowa 5 C,  59-220 Legnica I piętro, pok. 104 
 

Joanna Czarnecka
tel. 76/723-23-25,
e-mail: joanna.czarneckawt@collegiumwitelona.pl
 

Anna Jermakowicz
tel. 76 723-23-24
e-mail: anna.jermakowicz@collegiumwitelona.pl