Biuro podawcze / Rektorat: I piętro, pokój 126, tel. 76-723-22-83

Sekretariat Rektora: I piętro, pokój 126, tel. 76-723-22-82

Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki i Studentów: I piętro, pokój 126, tel. 76-723-22-82